Nagykáta Város Honlapja
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 máj 25 - 15:36
Ezúton értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy 2017. május 30-án, kedden informatikai karbantartás miatt az ügyfélfogadásban fennakadások várhatóak, hosszabb várakozási időre kell számítani.

Legközelebbi Kormányablak elérhetősége: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tájékoztató
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

dr Farkas Lilla
osztályvezető

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 25 - 11:34
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
tanácsadás gyermekek és felnőttek számára, együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel és családsegítőivel: a családokkal foglalkozó szakemberek munkájának segítése tanácsadással, esetkonferenciákon való részvétel.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 máj 17 - 09:27
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: egyfordulós nyilvános pályázat

4.) A pályázat tárgya: Nagykáta, 1009 és 1010/3 hrsz.-ú kivett vásártér megnevezésű ingatlanok értékesítése. A Nagykáta 1009 hrsz. 1.4672 m2 nagyságú terület, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 1183 m2 területen. A Nagykáta 1010/3 hrsz. 1.4363 m2 nagyságú terület, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 232 m2 területen. Az ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban Farkas Tibor irodavezetőnél megtekinthetők. Az ingatlanok minimum vételára együttesen: 60.100.000-Ft+ÁFA.
Ajánlatot a két ingatlanra csak együttesen lehet tenni.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Nagykáta Város Önkormányzata Titkárság 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet 2017. június 26. (hétfő) 10 óra


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 16 - 10:39
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 15 - 15:26
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője Pénzügyi és Adóiroda irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Pénzügyi és Adóiroda operatív vezetését, szakmai irányítását. Meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, azokat folyamatosan aktualizálja, határidőben elkészíti az iroda dolgozói részére az adott időszakra vonatkozó követelmény meghatározást, majd az abban foglaltak figyelembe vételével elkészíti a teljesítményértékelést, minősítést. Gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő jelentések, előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról. Közreműködik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetése és elszámolása helyességét. Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. Közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében. Szervezi a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezeti feladataiból az irodát érintő feladatok ellátását. Ellenőrzi a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzését, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli elszámolások helyességét. Feladata továbbá minden gazdasági jellegű feladat irányítása és ellenőrzése.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 máj 15 - 08:06
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. május 17-től 2017. május 19-ig és 2017. május 22-től 2017. május 25-ig Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vágányzár időtartama alatt a mellékelt hirdetményben található gyorsított vonatok Budapest-Keleti pályaudvar helyett Kelenföldről indulnak, és oda érkeznek, illetve a személyvonatok Kőbánya felsőről indulnak, és oda érkeznek.

A Budpest-Keleti pályaudvarról Kőbánya felső vasútállomásra történő eljutás a sülysápi személyvonatokhoz a Budapest-Keleti pályaudvarról óra:15 perckor induló szolnoki zónázó vonatokkal, míg a nagykátai és szolnoki gyorsított személyvonatokhoz történő eljutás a Budapest-Keleti pályaudvarról óra:35 perckor induló hatvani személyvonatokkal biztosított.

A Kőbánya felső vasútállomásról Budapest-Keleti pályaudvarra történő eljutás a szolnoki gyorsított és nagykátai személyvonatokról Kőbánya felső vasútállomástól a hatvani személyvonatokkal és a szolnoki gyorsított személyvonatokkal biztosított, míg a sülysápi vonatokról a Kőbánya felső vasútállomásról óra:39 perckor induló szolnoki zónázó vonatokkal biztosított.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Hirdetmény
Feltoltve: 2017 máj 11 - 12:46
Gomba, Monor, Bénye és Káva települések teljes közigazgatási területén lévő méhállományokra a korábban PE-09/ÉÁO/544-4/2017. számú határozatomban a mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt községi zárlatot a mai nappal feloldom. A határozatban elrendelt korlátozó intézkedéseket visszavonom.

Hirdetmény
dr. Husz Enikő Judit
járási hivatalvezető

Ideiglenes forgalmi változás
Feltoltve: 2017 máj 11 - 08:13
Nagykáta, Templom megállóhely ideiglenes áthelyezése.

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2017. május 15-étől (hétfő) Nagykáta, Templom Budapest irányú megállóhelyét – építési munkálatok miatt – ideiglenesen áthelyezik a Szabadság tér túloldalára, a melléklet szerint.

Érvényes: 2017. május 15-étől

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató
Volánbusz Zrt.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 10 - 13:52
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. Ellátandó feladatok: birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés, közreműködés házasságkötésnél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 02 - 12:57
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. leolvasói munkakörbe munkatársat keres.

Elvárások:
- "B" kategóriás jogosítvány
- saját gépjármű
- jó kommunikációs készség

A munkakör betöltésénél előny, de nem feltétel a középfokú végzettség.

Elvárt kompetenciák:
- terhelhetőség
- precizitás, rugalmasság
- magas fokú kommunikációs és problémamegoldó képesség
- önállóság a munkavégzésben

Amit kínálunk:
- kötetlen munkarend
- béren kívüli juttatás
- stabil vállalati háttér

Jelentkezés fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal a bruttó bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címen: allas@trvzrt.hu

Jelentkezési határidő: 2017. május 26.

Pályázati felhívás
Meghívó
Feltoltve: 2017 ápr 27 - 11:51
A Tápiómente Táncegyüttes május 6-án már harmadik alkalommal látja vendégül Nagykátán a Tápiómente és környékének utánpótláskorú néptáncosait, énekeseit. Kezdeti tervünk nem változott, szeretnénk egy jó hangulatú rendezvényen találkozási, fellépési lehetőséget adni a magyar néphagyományokat a hétköznapjaikban megélő fiataloknak. Örülünk, hogy az idei esztendőben ilyen sok településről érkeznek résztvevők.

Idén Csehországból is érkeznek barátaink. A kunovicei Children Folklore Ensemble Handrláček sorra a legjobbak között szerepel a helyi, illetve nemzetközi versenyeken, nagykátai utazásuk után már másnap indulnak Albániába egy fesztiválra.

A napot táncházzal zárjuk.

Belépődíj nincs, nagy szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó

Gyászjelentés
Feltoltve: 2017 ápr 27 - 07:47
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Akantisz Marcell Nagykáta Város Díszpolgára, korábban a Nagykáta Járási Hivatal vezetője 2017. április 23-án, életének 81. évében elhunyt.

2017. április 27-én, délután 17 órakor a Római Katolikus Egyház szertartása szerint a nagykátai temetőben helyezik örök nyugalomra.

Gyászjelentés
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 ápr 26 - 08:38
Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a Jászberényi út felöli oldalon kijelölt 102 m2 nagyságú meleg konyhás éttermet és az előtte lévő 100 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2017. június 1. – 2019. december 31.

A bérlet idejére a nyertes pályázó előre, a szerződéskötéssel egyidőben 500.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára a bérleti díjon felül.

A megajánlott minimális éves bérleti díj összege: 1.500.000.-Ft+ÁFA. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik.

Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan. A 2017. évi bérleti díj első része 2017. június 30-ig esedékes. A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a meleg konyhás étterem folyamatos üzemeltetésére.

A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2017. május 23-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”.
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 ápr 25 - 13:23
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a lakossági igények széles körű kiszolgálása érdekében a személyes ügyfélfogadáson kívül, írásban is bejelenthetőek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatváltozások.

Továbbá az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk Központi Ügyfélszolgálatán, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.
Telefon: 06 53/500-152, 06 53/500-153
Fax: 06 53/505-566,
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu

Központi ügyfélszolgálat:
hétfő: 800 - 20 00
kedd - csütörtök: 8 00 – 15 00
(péntek: nincs ügyfélfogadás)

Írásban tett adatváltozás bejelentése:

Társaságunk honlapján elérhetőek az adatváltozás bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok:

http://okoviz.hu/nyomtatvanyok/, melyek szabadon nyomtathatók.

A bejelentők szükség szerinti kitöltésével és az adatváltozás jellegéből adódó igazolások, személyes iratok (másolatainak) megküldésével, írásos formában (levél, e-mail) is van lehetőség az ügyintézésre, amennyiben a személyes bejelentés nem megoldható.

http://okoviz.hu/wp-content/%C3%9CGYINT%C3%89Z%C3%89S-MENETE.pdf fontos információkat tartalmaz az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról.

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 ápr 25 - 11:28
Locsoljon kevesebb csatornadíjjal! A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója:

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon. Aki öntözni szeretne, vagy szereltessen locsolómérőt, vagy használja ki a vízmű locsolási kedvezményét. Ha jogosult és kertes házban lakik, mérlegeljen!

A locsolómérő felszereltetése mindenképp plusz kiadással (tervezés, szerelés, vízmérő) jár. A költségek akkor térülnek meg gyorsabban, ha minél több olyan vizet használ, ami nem kerül a csatornába. Egy átlagos kertes családi háznál akár már egy szezon alatt megtérülhet egy locsolómérő, ha havonta 20 m3- nél több vizet locsol el. Akinek kevesebb is elég, az használja ki a vízmű locsolási kedvezményét.

A kerttulajdonos fogyasztóink kétféleképp csökkenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat:
1. Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvízdíjban megjelenő 10 %-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel. A locsolási kedvezményt a helyi önkormányzatok rendeletben biztosítják a csatornával ellátott kertes házak részére (a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén). Ennek mértéke az ingatlan bekötési vízmérőjén mért, kedvezményes időszakhoz tartozó vízhasználat rendeletben meghatározott hányada. Ehhez az igénylőlapot, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. –nél igényelhetik személyesen vagy letölthetik társaságunk honlapjáról, amit aztán két példányban kell az illetékes üzemigazgatósághoz eljuttatni. (Ez alól mezőtúri fogyasztóink mentesülnek, itt az önkormányzat kérvény nélkül biztosítja a kedvezményt.)

2. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kelljen fizetni.
Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egyszerre csak az egyik vehető igénybe. Éppen ezért azok, akik korábban már igényelték és részesültek a 10 %-os kedvezményben, de a továbbiakban a locsolási mellékvízmérő felszerelése mellett döntenek, először le kell mondaniuk a korábban érvényesített kedvezményükről.


[ Teljes cikk ... ]
Oldal:   <<        >>  

© 2017 Nagykáta Város Önkormányzata