Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2017 febr 24 - 12:39
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 28-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A város 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester

3./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének elfogadása
Előadó: polgármester

4./ A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattal kötendő megállapodás jóváhagyása
Előadó:polgármester

5./ Egyebek
5/1. Terék József támogatási kérelme a Tápiómente Táncegyüttes számára
Előadó: polgármester

5/2. A 244/2016. (IX.6.) számú képviselő-testületi határozat
módosítása (Nagykáta, 4094/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása)
Előadó: polgármester

5/3. Nagykáta, Bajcsy-Zs. út 29. (1909/3 hrsz) ingatlan tulajdonosainak felajánlása
Előadó: polgármester

5/4. Muzsika a Zeneoktatásért Alapítvány kérelme
Előadó: polgármester

5/5. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke

5/6. Önkormányzat bérlakás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

N a g y k á t a, 2017. február 24.

Dorner Gábor
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata