Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2017 ápr 21 - 13:23
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 25-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendelet alkotás a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester

3./ Sportcélú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester

4./ Ceglédi Szakképzési Centrum intézményátszervezési javaslatának véleményezése
Előadó: polgármester

5./ Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előadó: polgármester

6./ Egyebek
6/1. Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatójának kérelme az étkezési térítési díj módosításával kapcsolatban
Előadó: polgármester
6/2. Városi Piac területén gépjármű parkolási díjainak megállapítása
Előadó: polgármester
6/3. Strandfürdő büfé pályázat elbírálása
Előadó: polgármester
6/4. Nagykáta Városi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: polgármester
6/5. 29/2017. (I.31.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása (Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. rövidített elnevezés módosítása)
Előadó: polgármester
6/6. Nagykáta, 0221/4, 0221/49 és 0221/50 hrsz-ú ingatlanok értékesítése és a Nagykáta, 0224/45 és 0224/46 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlás
Előadó: polgármester
6/7. Nagy Józsefné és Egri Árpád Lajosné ingatlan felajánlása és Egri Árpád és neje vételi szándék bejelentése
Előadó: polgármester

N a g y k á t a, 2017. április 21.

Dorner Gábor sk.
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata