Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2017 szept 22 - 11:39
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Nagykáta Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester

3./ Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előadó: polgármester

4./ Intézményvezetői beszámoló a Városi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évéről
Előadó: polgármester

5./ A Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ SZMSZ-ének módosítása
Előadó: polgármester

6./ Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: polgármester

7./ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. kérelme konzorciumi szerződés megszüntetésére (bölcsőde építése Nagykátán)
Előadó: polgármester

8./Egyebek
8/1. dr. Szebenyi Anikó házi gyermekorvos kérelme feladatellátási szerződés módosítására
Előadó: polgármester
8/2. Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató helyettesének kérelme pótelőirányzat biztosítására
Előadó: polgármester
8/3. A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat kérelme
Előadó: polgármester
8/4. Közmeghallgatás napirendjének meghatározása
Előadó: polgármester
8/5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Előadó: polgármester
8/6. Digi Kft. kérelme
Előadó: polgármester
8/7. Perlaki Anita kérelme a Nagykáta, 5648 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előadó: polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2017. szeptember 21.

Dorner Gábor
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata