Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.

Nagykáta Pest megye délkeleti részén fekvő 13.000 fős kisváros, mely a 20 települést magában foglaló Tápió-vidék igazgatási, kereskedelmi, banki, egészségügyi, kulturális központja. Városunk Budapest és Szolnok között félúton helyezkedik el, így könnyen megközelíthető közúton és vasúton egyaránt.

Nagykáta történelme egészen a 12. századig nyúlik vissza és már a kezdetektől fontos központ volt, aminek következtében 1742-ben, Mária Teréziától mezővárosi rangot kapott.
A Nagykátai Járás, ahol 70.000 ember él, jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik, hiszen a város közelében nagy kiterjedésű természetvédelmi terület található, amely alkalmas túrázásra, horgászatra, vadászatra. 1998-ban került átadásra a gyógyvízéről híres termál-strandfürdő, melynek termálkút vízét „KÁTA-VÍZ” néven 2002. február 21-én az Országos Tisztifőorvosi Hivatal gyógyvízzé nyilvánította. Nagy sótartalmú, kis keménységű nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos, fluoros, jódos, metabórsavas vize egyesíti Bükkszék, Balf, Parád, valamint Zalakaros és Hajdúszoboszló gyógyvizeinek hatását. Elkészült a fedett fürdőház is, ahol egész évben várjuk a szórakozni és gyógyulni vágyó vendégeinket!

Nagykátán járva tegyen egy sétát a városban is, tekintse meg műemlékeinket, látnivalóinkat, barangoljon a bennünket körülölelő Tápió-vidék változatos természeti adottságai között!

Kedves Látogatók!

Polgármesterként vallom, hogy Nagykáta jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra, és teszi ezt úgy, hogy közben tisztelettel őrzi múltja hagyományait.

Képviselőtársaimmal együtt az a célunk, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat városukban, találják meg az itt éléshez szükséges feltételeket és minél több lehetőséget biztosítsunk egy olyan jól működő közösség kialakulásához, ahol az egyéni célok megvalósulása mellett a közösség érdekei sem szenvednek csorbát. Mindannyiunk közös hite, lelkesedése, szorgalma, kitartása és az összefogás az, ami szükséges ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson!

Kedves Vendégünk!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket. Őszintén bízom abban, hogy nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is ellátogat hozzánk, hogy megismerhesse nevezetességeinket, gyógyulhasson gyógyvizünkben és érezhesse az itt élő emberek szíves vendégszeretetét!


Dorner Gábor
Nagykáta Város polgármestere

Meghívó
Feltoltve: 2018 febr 23 - 13:37
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 27-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A város 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester

3./ A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) rendelet módosítása
Előadó: polgármester

4./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester

5./ „Városi Napközi Otthonos Óvoda Vásártér u. 1. sz. alatt található telephelyének komplex felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: polgármester

6./ „Bölcsőde építése Nagykátán” projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

7./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének elfogadása
Előadó: polgármester

8./ Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázatán történő részvételről döntés
Előadó:polgármester

9./ Egyebek

9/1. Nagykátai Gyógy-és Strandbüfé területén lévő vendéglátó egységek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester

9/2. Tápió-vidék Termékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Előadó: polgármester

9/3. Egri Árpád ingatlan vásárlási kérelme a Nagykáta, Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlanra
Előadó: polgármester

9/4. ÁRPÁD KER Kft. vételi ajánlata közvetített vevőjelölt által a Nagykáta, Zárda u. 2/a szám alatti ingatlanra
Előadó: polgármester

9/5. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: jegyző

9/6. Városi kitüntető címek adományozása
Előadó: polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

N a g y k á t a, 2018. február 23.
Dorner Gábor
polgármester

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is
Feltoltve: 2018 febr 23 - 10:32
A közelgő, rendkívüli hideg időjárás miatt a térség vízi közmű-szolgáltatójaként a TRV Zrt. újra felhívja felhasználói figyelmét arra, hogy nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.

A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le.

Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat
okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb
az alábbi elérhetőségeinken:

A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157

- személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban
- e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen
- valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli
időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!

Tájékoztató
Tájékoztató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tájékoztatás gyümölcsös ültetvények összeírásáról
Feltoltve: 2018 febr 22 - 15:28
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak.

Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

(OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös ültetvény területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, dió vagy bodza ültetvény után.

Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén: Mohácsi Gézáné.

A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.

A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

Tájékoztató
Malakucziné Póka Mária
főosztályvezető

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2018 febr 22 - 10:40
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. Ellátandó feladatok: birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés, közreműködés házasságkötésnél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
• legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat
• anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,
• az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések
• nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez
• legalább 2 éves közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata
• az esetleges előnyt jelentő helyismeretre vonatkozó nyilatkozat
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsainé Magyar Ildikó nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Polgármestere címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1194/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
vagy
• Személyesen: , Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet, Titkárság .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző javaslatának figyelembe vételével a polgármester dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nagykata.hu - 2018. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.

Tájékoztató
Feltoltve: 2018 febr 21 - 11:55
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018.02.22-én (csütörtökön) a DTkH Nonprofit Kft. Ügyfélfogadása a Piactéren technikai okok miatt szünetel.

Névváltozás történt, az "ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. a továbbiakban Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. néven folytatja tevékenységét.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Pásztor Anett
DTKH Nonprofit Kft.
web: www.dtkh.hu

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2018 febr 19 - 09:18
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2018. (II….) a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2018. február 19.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2018. február 19.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2018 febr 15 - 15:55
Forduljon az Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2018.03.05. hétfő 11:30-15:30
2018.03.26. hétfő 11:30-15:30

Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. (tel: + 36 29/641-105)
2018.03.12. hétfő 11:30-15:30

Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal fszt. kis házasságkötő terem
2120 Dunakeszi, Fő út 25. (tel: + 36 27/542-800)
2018.03.19. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2018 febr 13 - 09:05
A település vízi közműszolgáltatójaként az alábbi, minden felhasználónkat érintő változásról szeretnénk Önt tájékoztatni.

Folyamatos törekvésünk, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleink számára, beépítsük a működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Ennek megvalósításában egy újabb lépcsőhöz érkeztünk.

A közelmúltban elindult a TRV Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztése - a regionális vízi közmű társaságok közös tulajdonosa, az MNV Zrt. vezetésével. Ennek egyik célja, hogy egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kerüljön kialakításra. A változás érinti a számlázást és az ügyfélszolgálat rendszerét is.

A fejlesztés eredményeként elérhetővé válik az online ügyintézés.

Tájékoztató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2018 jan 31 - 13:03
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén a tulajdonát képező Jászberényi út felől külön bejáratról megközelíthető 102 m2 nagyságú melegkonyhás étterem hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 102 m2 nagyságú melegkonyhás étterem és az előtte lévő díszburkolattal ellátott terület hasznosítása bérbeadás útján.

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Jászberényi út 84. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 102 m2 nagyságú melegkonyhás étterem bérbeadása.

A megajánlott minimum bérleti díj:
1.100.000.-Ft+ÁFA/év.

A melegkonyhás étteremben felszerelés nincs, állapota elhanyagolt, felújításra szorul.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozott idejű, 2018. március 1-től 2019. december 31-ig

6. A bérleti díj összege és megfizetésének feltételei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes pályázó az általa megajánlott bérleti díjat (nettó bérleti díj + ÁFA) számla ellenében évente két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan az Önkormányzat részére, mely nem lehet kevesebb minimum 1.100.000.- Forint+ÁFA/év. A bérleti díjon felül a közüzemi és egyéb működtetéssel kapcsolatos költségek megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőt terhelik.

A bérleti díj - a felek erre irányuló kifejezett nyilatkozata hiányában is – a szerződés aláírását követő évtől minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.

7. Pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik határidőre benyújtották ajánlatukat.
Ha az előírt határidőben (2018. február 20. 12 óra) csak egy pályázatot nyújtanak be, a képviselő-testület a bérbeadás felől a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart.

8. Kérdések feltevése:
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (személyesen: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet Titkárság; telefonon: 06-29/641-100-as telefonszámon vagy a titkarsag@nagykata.hu email címen) történhet. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat 3 munkanapon belül megadja.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A bérleti ajánlat benyújtásának módja: A „Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő területén melegkonyhás étterem bérbeadása” feliratú zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.) 2018. február 20-án 12 óráig. A postai úton benyújtott ajánlatnak ezen időpontig kell megérkeznie a pályázatot kiíróhoz.

A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános tárgyalási időpont előtt nem bontható fel.

10. A pályázat elbírálási szempontja:
A pályázat elbírálása során, a pályázaton résztvevők közül a pályázati feltételeknek megfelelő, az egyéb feltételek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kerül nyertesként kihirdetésre.

11. A pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontására és a pályázati tárgyalás megtartására 2018. február 26-án (hétfő) 15 óra 30 perckor kerül sor Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatt 6-os bejárat, emelet Tanácskozó terem.

A tárgyalásra meg kell hívni a pályázókat, távolmaradásuk azonban a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg.

12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését. Az ajánlattevő részletes hasznosítási, fejlesztési és üzemeltetési elképzeléseit, a helyiség általa tervezett felhasználási célját.
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az éves nettó bérleti díj összegére és megfizetésének teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
- 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldánnyal/ aláírási mintával vagy költségvetési szerv esetében alapító okirat, törzskönyvi kivonat és aláírási címpéldány/aláírási minta;

13. A bérlemény további felhasználására vonatkozó feltétel: A bérlemény a jövőben csak melegkonyhás étteremként, vendéglátó tevékenység végzésére használható.

14. A helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges a bérlő által saját költségén elvégezhető építési munka (felújítás, helyreállítás, átalakítás stb.) és azok elvégzésének határideje:
A melegkonyhás étterem teljes belső felújítása, szükség esetén átalakítása 2018. május 31-ig.

15. Ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázat benyújtását követő 40 nap. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. Egyéb kikötések:
- A bérlő feladata saját költségén az ingatlan rendszeres karbantartása.
- Az ingatlanon a bérlő által végzendő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége.
- Az ingatlanon a bérlő bármilyen építési tevékenységet, felújítási, átalakítási munkát csak a Bérbeadó Nagykáta Város Önkormányzata előzetes hozzájárulásával – saját költségén – végezhet. Az ilyen jellegű munkák elvégzésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
- A bérlő az ingatlant hasznosításra, albérletbe harmadik személy részére nem adhatja.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat eredményéről történő döntéstől számított 40 napon belül a bérleti szerződés megköti.
- Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül átadás-átvételi eljárás keretében történik.

17. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
A pályázat eredményéről Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete 2018. február 27-i ülésén dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti, a pályázatok elbírálásának eredményét 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közszemlére teszi, a nyertes pályázó megnevezésének és a tervezett felhasználás céljának megjelölésével. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

18. Egyéb információ:
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Egyeztetés telefonon a 06-29/641-100-as telefonszámon

A pályázati kiírás 15 napra 2018. január 31-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján (www.nagykata.hu) kerül meghirdetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2018 jan 31 - 12:58
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén a tulajdonát képező Jászberényi út felől külön bejáratról megközelíthető a büfé soron az utolsó 51 m2 nagyságú büfé hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 51 m2 nagyságú a büfé soron az utolsó büfé és az előtte lévő díszburkolattal ellátott terület hasznosítása bérbeadás útján.

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Jászberényi út 84. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 51 m2 nagyságú a büfé soron az utolsó büfé bérbeadása.

A megajánlott minimum bérleti díj: 800.000.-Ft+ÁFA/év.

A büfében található felszerelés:

1. Eladótér
- 1 db kiszolgálópult
- 1 db porcelán kézmosó + csap

2. Tésztaelőkészítő
- 1 db porcelán kézmosó + csap
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogat +csap

3. Italraktár

4. Vizesblokk
- 1 db WC csésze + öblítőtartály
- 1 db porcelán kézmosó + csap
- 1 db zuhanyzó

A büfé állapota felújításra szorul.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozott idejű, 2018. március 1-től 2019. december 31-ig

6. A bérleti díj összege és megfizetésének feltételei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes pályázó az általa megajánlott bérleti díjat (nettó bérleti díj + ÁFA) számla ellenében évente két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan az Önkormányzat részére, mely nem lehet kevesebb minimum 800.000.- Forint+ÁFA/év. A bérleti díjon felül a közüzemi és egyéb működtetéssel kapcsolatos költségek megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőt terhelik.

A bérleti díj - a felek erre irányuló kifejezett nyilatkozata hiányában is – a szerződés aláírását követő évtől minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.

7. Pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik határidőre benyújtották ajánlatukat.
Ha az előírt határidőben (2018. február 20. 12 óra) csak egy pályázatot nyújtanak be, a képviselő-testület a bérbeadás felől a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart.

8. Kérdések feltevése:
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (személyesen: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet Titkárság; telefonon: 06-29/641-100-as telefonszámon vagy a titkarsag@nagykata.hu email címen) történhet. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat 3 munkanapon belül megadja.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A bérleti ajánlat benyújtásának módja: A „Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő területén a büfé soron az utolsó büfé bérbeadása” feliratú zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.) 2018. február 20-án 12 óráig. A postai úton benyújtott ajánlatnak ezen időpontig kell megérkeznie a pályázatot kiíróhoz.

A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános tárgyalási időpont előtt nem bontható fel.

10. A pályázat elbírálási szempontja:
A pályázat elbírálása során, a pályázaton résztvevők közül a pályázati feltételeknek megfelelő, az egyéb feltételek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kerül nyertesként kihirdetésre.

11. A pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontására és a pályázati tárgyalás megtartására 2018. február 26-án (hétfő) 15 óra 30 perckor kerül sor Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatt 6-os bejárat, emelet Tanácskozó terem.
A tárgyalásra meg kell hívni a pályázókat, távolmaradásuk azonban a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg.

12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését. Az ajánlattevő részletes hasznosítási, fejlesztési és üzemeltetési elképzeléseit, a helyiség általa tervezett felhasználási célját.
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az éves nettó bérleti díj összegére és megfizetésének teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
-30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldánnyal/ aláírási mintával vagy költségvetési szerv esetében alapító okirat, törzskönyvi kivonat és aláírási címpéldány/aláírási minta;

13. A bérlemény további felhasználására vonatkozó feltétel: A bérlemény a jövőben csak büféként - egyéb nem melegkonyhás ételek - vendéglátó tevékenység végzésére használható.

14. A helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges a bérlő által saját költségén elvégezhető építési munka (felújítás, helyreállítás, átalakítás stb.) és azok elvégzésének határideje:
A büfé belső felújítása, szükség esetén átalakítása 2018. május 31-ig.

15. Ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázat benyújtását követő 40 nap. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. Egyéb kikötések:
- A bérlő feladata saját költségén az ingatlan rendszeres karbantartása.
- Az ingatlanon a bérlő által végzendő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége.
- Az ingatlanon a bérlő bármilyen építési tevékenységet, felújítási, átalakítási munkát csak a Bérbeadó Nagykáta Város Önkormányzata előzetes hozzájárulásával – saját költségén – végezhet. Az ilyen jellegű munkák elvégzésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
- A bérlő az ingatlant hasznosításra, albérletbe harmadik személy részére nem adhatja.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat eredményéről történő döntéstől számított 40 napon belül a bérleti szerződés megköti.
- Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül átadás-átvételi eljárás keretében történik.

17. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
A pályázat eredményéről Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete 2018. február 27-i ülésén dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti, a pályázatok elbírálásának eredményét 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közszemlére teszi, a nyertes pályázó megnevezésének és a tervezett felhasználás céljának megjelölésével. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

18. Egyéb információ:
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Egyeztetés telefonon a 06-29/641-100-as telefonszámon.

A pályázati kiírás 15 napra 2018. január 31-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján (www.nagykata.hu) kerül meghirdetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2018 jan 31 - 12:53
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén a tulajdonát képező Jászberényi út felől külön bejáratról megközelíthető a melegkonyhás étterem melletti 50 m2 nagyságú büfé hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 50 m2 nagyságú a melegkonyhás étterem melletti büfé és az előtte lévő díszburkolattal ellátott terület hasznosítása bérbeadás útján.

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Jászberényi út 84. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 50 m2 nagyságú a melegkonyhás étterem melletti büfé bérbeadása.

A megajánlott minimum bérleti díj: 800.000.- Ft+ÁFA/év.

A büfében található felszerelés:

1. Eladótér
- 1 db kiszolgálópult

2. Fagylalt előkészítő
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogató + csap
- 1 db porcelán kézmosó + csap

3. Konyha
- 1 db rozsdamentes csöpögtetős mosogató+csap
- 1 db csap mosogató nélkül
- 1 db 120 l-es bojler

4. Hal előkészítő
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogató+ csap
- 1 db porcelán kézmosó+csap

5. Öltöző
- 1 db mosdótál+csap
- takarításhoz kialakított vízvételi lehetőség

6. Vizesblokk
- 1 db WC csésze + öblítőtartály

- 1 db vízóra

A büfé állapota felújításra szorul.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozott idejű, 2018. március 1-től 2019. december 31-ig

6. A bérleti díj összege és megfizetésének feltételei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes pályázó az általa megajánlott bérleti díjat (nettó bérleti díj + ÁFA) számla ellenében évente két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan az Önkormányzat részére, mely nem lehet kevesebb minimum 800.000.- Forint+ÁFA/év. A bérleti díjon felül a közüzemi és egyéb működtetéssel kapcsolatos költségek megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőt terhelik.

A bérleti díj - a felek erre irányuló kifejezett nyilatkozata hiányában is – a szerződés aláírását követő évtől minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.

7. Pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik határidőre benyújtották ajánlatukat.
Ha az előírt határidőben (2018. február 20. 12 óra) csak egy pályázatot nyújtanak be, a képviselő-testület a bérbeadás felől a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart.

8. Kérdések feltevése:
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (személyesen: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet Titkárság; telefonon: 06-29/641-100-as telefonszámon vagy a titkarsag@nagykata.hu email címen) történhet. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat 3 munkanapon belül megadja.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A bérleti ajánlat benyújtásának módja: A „Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő területén a melegkonyhás étterem melletti büfé bérbeadása” feliratú zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.) 2018. február 20-án 12 óráig. A postai úton benyújtott ajánlatnak ezen időpontig kell megérkeznie a pályázatot kiíróhoz.

A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános tárgyalási időpont előtt nem bontható fel.

10. A pályázat elbírálási szempontja:
A pályázat elbírálása során, a pályázaton résztvevők közül a pályázati feltételeknek megfelelő, az egyéb feltételek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kerül nyertesként kihirdetésre.

11. A pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontására és a pályázati tárgyalás megtartására 2018. február 26-án (hétfő) 15 óra 30 perckor kerül sor Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatt 6-os bejárat, emelet Tanácskozó terem.

A tárgyalásra meg kell hívni a pályázókat, távolmaradásuk azonban a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg.

12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését. Az ajánlattevő részletes hasznosítási, fejlesztési és üzemeltetési elképzeléseit, a helyiség általa tervezett felhasználási célját.
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az éves nettó bérleti díj összegére és megfizetésének teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
-30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldánnyal/ aláírási mintával vagy költségvetési szerv esetében alapító okirat, törzskönyvi kivonat és aláírási címpéldány/aláírási minta;

13. A bérlemény további felhasználására vonatkozó feltétel: A bérlemény a jövőben csak büféként - egyéb nem melegkonyhás ételek - vendéglátó tevékenység végzésére használható.

14. A helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges a bérlő által saját költségén elvégezhető építési munka (felújítás, helyreállítás, átalakítás stb.) és azok elvégzésének határideje:

A büfé belső felújítása, szükség esetén átalakítása 2018. május 31-ig.

15. Ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázat benyújtását követő 40 nap. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. Egyéb kikötések:
- A bérlő feladata saját költségén az ingatlan rendszeres karbantartása.
- Az ingatlanon a bérlő által végzendő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége.
- Az ingatlanon a bérlő bármilyen építési tevékenységet, felújítási, átalakítási munkát csak a Bérbeadó Nagykáta Város Önkormányzata előzetes hozzájárulásával – saját költségén – végezhet. Az ilyen jellegű munkák elvégzésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
- A bérlő az ingatlant hasznosításra, albérletbe harmadik személy részére nem adhatja.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat eredményéről történő döntéstől számított 40 napon belül a bérleti szerződés megköti.
- Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül átadás-átvételi eljárás keretében történik.

17. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
A pályázat eredményéről Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete 2018. február 27-i ülésén dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti, a pályázatok elbírálásának eredményét 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közszemlére teszi, a nyertes pályázó megnevezésének és a tervezett felhasználás céljának megjelölésével. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

18. Egyéb információ:
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Egyeztetés telefonon a 06-29/641-100-as telefonszámon.

A pályázati kiírás 15 napra 2018. január 31-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján (www.nagykata.hu) kerül meghirdetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2018 jan 31 - 12:45
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén a tulajdonát képező Jászberényi út felől külön bejáratról megközelíthető a melegkonyhás étteremtől a második 51 m2 nagyságú büfé hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Hosszútó u. 1. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 51 m2 nagyságú a melegkonyhás étteremtől a második büfé és az előtte lévő díszburkolattal ellátott terület hasznosítása bérbeadás útján.

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Jászberényi út 84. szám alatti Gyógy- és Strandfürdő területén található, a Jászberényi út felől önálló bejáratú 51 m2 nagyságú a melegkonyhás étteremtől a második büfé bérbeadása.

A megajánlott minimum bérleti díj: 800.000.-Ft+ÁFA/év.

A büfében található felszerelés:

1. Eladótér
- 2 db kiszolgálópult
- 2 db porcelán kézmosó + csap
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogató + csap

2. Zöldségelőkészítő
- 1 db kétmedencés rozsdamentes mosogató + csap
- 1 db porcelán kézmosó + csap

3. Tésztaelőkészítő
- 1 db pult
- 1 db porcelán kézmosó + csap

4. Szárazraktár
- 1 db porcelán kézmosó + csap

5. Vizesblokk
- 1 db WC csésze + öblítőtartály
- 1 db porcelán kézmosó + csap
- 1 db zuhanyzó

A büfé állapota felújításra szorul.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozott idejű, 2018. március 1-től 2019. december 31-ig

6. A bérleti díj összege és megfizetésének feltételei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes pályázó az általa megajánlott bérleti díjat (nettó bérleti díj + ÁFA) számla ellenében évente két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan az Önkormányzat részére, mely nem lehet kevesebb minimum 800.000.- Forint+ÁFA/év. A bérleti díjon felül a közüzemi és egyéb működtetéssel kapcsolatos költségek megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőt terhelik.

A bérleti díj - a felek erre irányuló kifejezett nyilatkozata hiányában is – a szerződés aláírását követő évtől minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.

7. Pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik határidőre benyújtották ajánlatukat.
Ha az előírt határidőben (2018. február 20. 12 óra) csak egy pályázatot nyújtanak be, a képviselő-testület a bérbeadás felől a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart.

8. Kérdések feltevése:
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (személyesen: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet Titkárság; telefonon: 06-29/641-100-as telefonszámon vagy a titkarsag@nagykata.hu email címen) történhet. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat 3 munkanapon belül megadja.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A bérleti ajánlat benyújtásának módja: A „Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő területén a melegkonyhás étteremtől a második büfé bérbeadása” feliratú zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.) 2018. február 20-án 12 óráig. A postai úton benyújtott ajánlatnak ezen időpontig kell megérkeznie a pályázatot kiíróhoz.
A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános tárgyalási időpont előtt nem bontható fel.

10. A pályázat elbírálási szempontja:
A pályázat elbírálása során, a pályázaton résztvevők közül a pályázati feltételeknek megfelelő, az egyéb feltételek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó kerül nyertesként kihirdetésre.

11. A pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontására és a pályázati tárgyalás megtartására 2018. február 26-án (hétfő) 15 óra 30 perckor kerül sor Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatt 6-os bejárat, emelet Tanácskozó terem.
A tárgyalásra meg kell hívni a pályázókat, távolmaradásuk azonban a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg.

12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését. Az ajánlattevő részletes hasznosítási, fejlesztési és üzemeltetési elképzeléseit, a helyiség általa tervezett felhasználási célját.
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az éves nettó bérleti díj összegére és megfizetésének teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
-30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldánnyal/ aláírási mintával vagy költségvetési szerv esetében alapító okirat, törzskönyvi kivonat és aláírási címpéldány/aláírási minta;

13. A bérlemény további felhasználására vonatkozó feltétel: A bérlemény a jövőben csak büféként - egyéb nem melegkonyhás ételek - vendéglátó tevékenység végzésére használható.

14. A helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges a bérlő által saját költségén elvégezhető építési munka (felújítás, helyreállítás, átalakítás stb.) és azok elvégzésének határideje:
A büfé belső felújítása, szükség esetén átalakítása 2018. május 31-ig.

15. Ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázat benyújtását követő 40 nap. Az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. Egyéb kikötések:
- A bérlő feladata saját költségén az ingatlan rendszeres karbantartása.
- Az ingatlanon a bérlő által végzendő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége.
- Az ingatlanon a bérlő bármilyen építési tevékenységet, felújítási, átalakítási munkát csak a Bérbeadó Nagykáta Város Önkormányzata előzetes hozzájárulásával – saját költségén – végezhet. Az ilyen jellegű munkák elvégzésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
- A bérlő az ingatlant hasznosításra, albérletbe harmadik személy részére nem adhatja.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat eredményéről történő döntéstől számított 40 napon belül a bérleti szerződés megköti.
- Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül átadás-átvételi eljárás keretében történik.

17. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
A pályázat eredményéről Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete 2018. február 27-i ülésén dönt, mely döntést követő 8 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti, a pályázatok elbírálásának eredményét 15 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közszemlére teszi, a nyertes pályázó megnevezésének és a tervezett felhasználás céljának megjelölésével. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

18. Egyéb információ:
Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Egyeztetés telefonon a 06-29/641-100-as telefonszámon.

A pályázati kiírás 15 napra 2018. január 31-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján (www.nagykata.hu) kerül meghirdetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Meghívó
Feltoltve: 2018 jan 26 - 13:32
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 30-án (kedd) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2. / Döntés a „Járdafelújítás Nagykáta város közigazgatási területén” című beszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester

3./A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester

4./ A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: polgármester

5./ Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

6./ Egyebek

6/1. A Nagykátai Gyógy-és Strandfürdő területén lévő vendéglátó egységek működtetésére pályázat kiírása
Előadó: polgármester

6/2. Lengyelné dr. Máté Katalin ingatlan felajánlása
Előadó: polgármester

6/3. Horváth Józsefné vételi ajánlata önkormányzati tulajdonú bérlakásra
Előadó: polgármester

6/4. OEVB tagjainak megválasztása
Előadó: jegyző

6/5. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

6/6. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2018. január 25.
Dorner Gábor
polgármester

Pályázati kiírás
Feltoltve: 2018 jan 19 - 11:41
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője pénzügyi ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése az ASP gazdálkodási moduljában. Az időszakos havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások KGR rendszerben történő rögzítése. Közreműködés az évenkénti koncepciók, a költségvetés tervezésének és elkészítésének pénzügyi munkálataiban. Közreműködés a jogszabályban meghatározott határidőn belüli MÁK felé megküldendő jelentések, beszámolók összeállításában és elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• ASP szakrendszerben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsainé Magyar Ildikó nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/714/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző, könyvelő.
vagy
• Személyesen: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet, Titkárság .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A beérkezett pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nagykata.hu - 2018. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.

Oldal:       >>  

© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata