Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2017 nov 23 - 12:04
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 28-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A Nagykátai Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Nagykáta Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1-9 havi teljesítéséről
Előadó: polgármester

4./ Döntés „Nagykáta város közlekedési infrastruktúrájának javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester

5./
„Nagykáta város közlekedés infrastruktúrájának javítása” projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

6./ „Bölcsőde építése Nagykátán” projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

7./ 166/2016. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (Bölcsőde építése Nagykátán)
Előadó: polgármester

8./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Gondozási Központban foglalkoztatottak bérének támogatására
Előadó: polgármester

9./ Egyebek
9/1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé nyilatkozat az állami vagyonba tarozó vagyontárgyak felhasználásáról kötelező önkormányzati feladat ellátására
Előadó: polgármester
9/2. A Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ és a Városgazdálkodási Szervezet szolgáltatási díjainak felülvizsgálata
Előadó: polgármester
9/3. Városgazdálkodási Szervezet kérelme Nagykáta I.-homok védnevű bánya bezárására
Előadó: polgármester
9/4. Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázat módosítása
Előadó: polgármester
9/5. Körzeti megbízotti kinevezés véleményezése
Előadó: polgármester
9/6. Nagykáta, Víg utcai lakosok kérelme fekvőrendőr elhelyezésére
Előadó: polgármester
9/7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előadó: polgármester
9/8. Horváth Istvánné beépítési kötelezettség törlése iránti kérelme
Előadó: polgármester
9/9. 70 év felettiek részére ajándékcsomag biztosítása
Előadó: polgármester
9/10. Önkormányzati dolgozók év végi jutalmazása
Előadó: polgármester
9/11. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: polgármester
9/12. Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2017. november 21.

Dorner Gábor
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata