Nagykáta Város Honlapja
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 02 - 11:01
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 02. 01.-2023. 01. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 15/A.
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetőjének feladata a könyvtári és a közművelődési intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. A takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-és hosszútávú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. Közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében. Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a szakmai pályázatokon való részvételt, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokon.


[ Teljes cikk ... ]

© 2017 Nagykáta Város Önkormányzata