Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2016 dec 01 - 14:33
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2016. december 5/6-tól 2016. december 8/9-ig éjszakánként Nagykáta – Tápiószele állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
Web: www.kti.hu

Hirdetmény
Feltoltve: 2016 dec 01 - 10:52
Tápióbicske Község Önkormányzata az alábbi állásra keres megfelelő végzettséggel rendelkező jelentkezőket:

II. Háziorvosi (vegyes) körzet házi orvosi ellátása (kb. 1800 ellátott)

A körzet ellátásának helyettesítéssel történő ellátására az önkormányzat a szükséges lépéseket megtette.

A praxis a korábbi házi orvos halála miatt 2015. szeptember 5. napja óta betöltetlen.
2016. októberétől a praxis az önkormányzatra szállt, aki térítésmentesen adhatja ki a megfelelő végzettséggel rendelkező orvos számára.

Felújított és felszerelt rendelő, igény szerint 1,6 fő a pácienseket jól ismerő asszisztencia áll a leendő háziorvos rendelkezésére.

Az önkormányzat igény szerint szolgálati lakást tud biztosítani.

Betölthető: azonnal, feladat ellátási szerződéssel, október 1-től a praxis átvételével

Helyettesítés is szóba jöhet!

Kapcsolattartó:
Kanyó Sándor polgármester
+36 30 4753285
Meghívó
Feltoltve: 2016 nov 30 - 10:43
Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 19-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel Közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
(Dózsa György út 2. 6-s ajtó, első emelet)

Napirendi pont:

- Közmeghallgatás

Kérem az ülésen való szíves megjelenését.

Meghívó
Rafael Péter sk.

Meghívó
Feltoltve: 2016 nov 25 - 12:35
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 29-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester

3./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Előadó: polgármester

4./ „Villamos energia beszerzése” közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatal
Előadó: polgármester

5./ „Nagykáta, Dózsa György út 24. szám alatt létesítendő új gyalogátkelőhely közvilágításának kialakítása a Petőfi Sándor úton lévő közvilágítási oszlopról megtáplálva” beszerzési eljárásról döntés
Előadó: polgármester

6./ Vagyonkezelési szerződés és Megállapodás kötése a Ceglédi Tankerületi Központtal (közoktatási intézmények átvétele)
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 nov 24 - 15:02
A Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft. tehergépkocsi vezetőket keres hulladékgyűjtő autóra.

Feltétel:
- 18. életévet betöltött, büntetlen előéletű személy,
- „C” kategóriás jogosítvány.

Valamint, megbízható, munkájára igényes takarító munkatársat keresünk heti 2x3 óra irodatakarítási feladatra.

Munkavégzés helye:
Szentmártonkáta külterületén lévő 0177/51 hrsz. telephelyen (KOCH tüzéppel szemben).

Azonnali kezdési lehetőség!

Jelentkezni önéletrajzzal a sztmkatakft@freemail.hu e-mail címen, vagy Povázson László műszaki vezetőnél: 0620/324-0858-as telefonszámon lehet.
Tájékoztató
Feltoltve: 2016 nov 22 - 12:17
A 2016. évi júniusi - AGRÁRIUM 2016 - mezőgazdasági összeírást követően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Kormány 375/2015. (XII.3.) Korm. rendelete szerint meghatározott reprezentatív összeírást hajt végre 2016.november 18. és december 15. között. Az összeírásnak a hivatkozott Korm. rendelt szerinti nyilvántartási száma 2219, amelynek keretében a KSH összeírja az egyéni (meghatározott nagyságú földterületet használók és állatállományt tartó) gazdaságokat, és a kiemelt jelentőségű nagy gazdaságokat.

A kijelölt gazdaságok egy meghatározott részének lehetősége van a 2016. november 18. és 23. közötti időszakban elektronikusan teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségüket, ehhez megkapták a felhasználó azonosítójukat és jelszavukat tartalmazó tájékoztató-felkérő levelet.

Az internetes adatszolgáltatási időszak letelte után 2016.november 26. és december 15. között a KSH összeírói keresik fel személyesen az interneten nem teljesített címek gazdaságait, és lekérdezik a növénytermesztésre, agrotechnikára, állattenyésztésre vonatkozó adataikat.

Fontos tudnivaló, hogy az összeírás nem az egész települést, hanem csak annak kijelölt részét/részeit érinti.

A KSH a média útján is tájékoztatja a lakosságot az összeírásról, de fontosnak tartjuk, hogy az összeírásban érintett településeken élők közvetlenül, helyi szinten is tájékozódhassanak az eseményről.

Hegyi Csaba
főosztályvezető

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 nov 21 - 12:02
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése a Polisz/ASP integrált számviteli rendszerrel. Kintlévőségek tételes nyilvántartása, fizetési felszólítások kiküldése. Kötelezettségek utalványoztatása, igazoltatása, érvényesíttetése és teljesítése banki terminálon keresztül. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, közreműködés az időszakos és év végi beszámolók összeállításában. NAV felé bevallások benyújtása. Egyéb jogszabály szerint kötelező analitikus nyilvántartások vezetése.


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2016 nov 18 - 07:38
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a …./2016. (XI….) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2016. november 17.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2016. november 17.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 nov 09 - 14:00
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás
Feltoltve: 2016 nov 08 - 09:13
Ezúton tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15.

A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15.

Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2016 nov 08 - 08:27
November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése tartozik a katasztrófavédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő kémények ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek végzik megrendelésre.

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Huszár-Madarász Zsuzsanna tűzoltó alezredes
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tájékoztató
Feltoltve: 2016 nov 07 - 15:39
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről:

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti,
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a
a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Tájékoztató


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2016 nov 07 - 12:46
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a …./2016. (XI….) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2016. november 7.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2016. november 7.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2016 nov 03 - 13:56
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a …./2016. (XI….) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu
e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2016. november 3.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2016. november 3.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Oldal:       >>  

© 2008-2016 Nagykáta Város Önkormányzata