Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 márc 22 - 08:08
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. (Birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató ívóvízhálózat mosatásról
Feltoltve: 2017 márc 22 - 07:10
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy szakembereink 2017.03.23–30. között (07-14 óra közötti időszakban) a belső elosztó hálózat mosatását végzik.

Kérjük, hogy a megjelölt időpontban az ivóvízzel üzemelő berendezéseket (mosógép, mosogatógép, bojler, előszűrő stb.) ne használják és szociális célra (főzés, WC öblítés, kézmosás stb.) előzetesen vételezzenek vizet.

A nem szabványszerű vízhálózati rákötések és bekötések esetén keletkező károkért a TRV Zrt. nem vállal felelősséget. Az ilyen és az ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében a munkálatok ideje alatt a vízóráknál elhelyezett csapokat célszerű zárva tartani.

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a munkálatok során az ivóvíz zavarossá válhat, mely a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával letisztul. A munkák ideje alatt a zavaros víz fogyasztása nem jelent egészségre veszélyt, de célszerű ülepíteni. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavaros lehet, ilyenkor érdemes néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket, megértésüket kérjük.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Meghívó
Feltoltve: 2017 márc 21 - 11:36
I. Nemzetközi Rönkhúzó Verseny Nagykátán a Városi Majálison.

Időpontja: 2017. április 30-án 10 órakor

Versenyszámok:
- páros rönkhúzás
- páros kocsihúzás
- szánhúzás egyes fogattal

Bővebb információ: Árvai Ágoston (06 20-354-5813)

Meghívó
Hirdetmény a 2017/2018-as tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Feltoltve: 2017 márc 21 - 07:46
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Nagykátai Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között


Hirdetmény
Tájékoztató ebzárlatról
Feltoltve: 2017 márc 20 - 14:51
A vörös rókák tavaszi veszettség elleni orális immunizálása céljából, Pest megye Dunától keletre eső területén belül, az alábbi települések teljes területére, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

A csalétek vakcina kiszórásának pest megyei időpontja 2017. április 03. és 2017. április 06. közötti időszak.

Az ebzárlat időtartama: 2017. április 03-tól április 24-ig tart.

Hirdetmény
dr. Husz Enikő Judit
járási hivatalvezető

Földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vétele
Feltoltve: 2017 márc 20 - 14:41
A Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva, felhívja a 13-573360-308 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének figyelmét arra, hogy a közös képviselő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban döntést hozott, amely a vadászati hatóság székhelyén megtekinthető.

Hirdetmény

Hirdetmény
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 márc 20 - 09:53
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. március 25-től 2017. április 14-ig Tápiószele – Tápiógyörgye állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Ezen felül 2017. április 1-jén, szombaton a zónázó vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így Budapest-Keleti pályaudvarról 25 perccel korábban, óra:50 perckor indulnak, illetve oda 25 perccel később, óra:10 perckor érkeznek.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Meghívó
Feltoltve: 2017 márc 16 - 11:01
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait az 1849. április 4-i tápióbicskei csata 168. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkre.

Időpontja: 2017.04.04. kedd

Részletes program a mellékletben található.
Nagykáta és Tápióbicske Önkormányzata
Tápióbicske Barátainak Köre


Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 márc 16 - 10:26
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (III….) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. március 16.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. március 16.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Változás a hulladékszállításban
Feltoltve: 2017 márc 16 - 09:53
Tisztelt Nagykátaiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február elsejétől az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg Közszolgáltatóként Nagykátán a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. Az új Közszolgáltató az alvállalkozóként bevont Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. kapacitásának maximális kihasználása érdekében a szállítási napok és körzetek átszervezésére tett javaslatot. A Képviselő-testület 2017. március 28-i ülésén tárgyalja és dönt a javaslatról. Ezért várhatóan 2017. április elsejétől változások lesznek a házhoz menő kommunális és szelektív hulladékgyűjtésben szereplő utcák körzetbeosztásában és a szállítási napokban.

Az ÖKOVÍZ Kft. által javasolt körzet beosztás letölthető innen:

Javasolt körzetek

Nagykáta térképe a tervezett módosításról

A változások okozta kellemetlenségek miatt szíves megértésüket kérjük!

Nagykáta, 2017. március 16.
Dorner Gábor
polgármester

Locsolási kedvezmény
Feltoltve: 2017 márc 14 - 15:20
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a TRV Zrt. Üzletszabályzata alapján járó locsolási kedvezmény a csatornával ellátott kertes házak részére, a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén külön kérelemre biztosítja a Szolgáltató. A locsolási kedvezmény mértéke az ingatlan bekötési vízmérőjén mért, kedvezményezett időszakra - május 1. és szeptember 30. között - eső vízfogyasztás 10 %-a, mely a csatornahasználati díjból kerül levonásra.

A locsolási kedvezmény iránti kérelmet a tárgyévre vonatkozóan március 31-ig lehet benyújtani a Szolgáltatóhoz írásban. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nagykátai Ügyfélszolgálati Irodája Nagykáta, Egreskátai út 27.)
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 márc 14 - 14:11
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Nagykáta 2760, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2017 márc 06 - 14:01
Nagykáta Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére megemlékezést és koszorúzást rendez 2017. március 15-én 11.00 órai kezdettel a Szabadság téren.

Ünnepi beszédet mond: Dr. Molnár István igazgató

Ünnepi műsor: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Közreműködik: Nagykátai Fúvószenekar, vezényel: Szabó Ferenc

Szeretettel vár mindenkit Nagykáta Város Önkormányzata!


Tájékoztató
Feltoltve: 2017 márc 01 - 14:00
A 2017/2018. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok:

Hirdetmény

Az általános iskola felvételi körzete a 2017/2018. tanévben

Területi illetékességgel rendelkező pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete:

Hirdetmény

Pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzete a 2017/2018. tanévben (Nagykáta)

Pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzete a 2017/2018. tanévben (Cegléd)
Oldal:       >>  

© 2008-2017 Nagykáta Város Önkormányzata