Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 febr 27 - 12:37
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ Járási Csoport esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1997/XXXI. tv. 40/A. §, 15/1998 NM rendelet 19. §, 28-33. §


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 febr 27 - 09:09
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. március 6-tól 2017. március 24-ig Tápiógyörgye – Újszász állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Meghívó
Feltoltve: 2017 febr 24 - 12:39
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 28-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A város 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester

3./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének elfogadása
Előadó: polgármester

4./ A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattal kötendő megállapodás jóváhagyása
Előadó:polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató elektronikus ügyintézési lehetőségről
Feltoltve: 2017 febr 10 - 11:38
Felhívom minden érdeklődő, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó és cég képviselőjének a figyelmét az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással elérhetővé vált elektronikus ügyintézési lehetőségre Nagykáta Város Önkormányzatánál.

Időt és pénzt megtakarítva, a kényelmesen otthonról vagy az irodából intézhető ügyek száma egyre bővül, amelyhez a Nagykátai Polgármesteri Hivatal is hozzá kíván járulni azáltal, hogy négy ügycsoportban, összesen kilenc ügytípusban tartható a kapcsolat a hatóságainkkal, továbbá az Adózó számára elérhető az adóhatóságunk által vezetett folyószámlájának egyenlege is.

Keressék fel az önkormányzati hivatali portált a https://ohp.asp.lgov.hu webcímen (Nagykáta hivatalos honlapjának - www.nagykata.hu - jobb oldalán, a fenti képen látható ikonon keresztül is elérhető), ahol tájékozódhat az elektronikusan intézhető ügytípusokról (pl. iparűzési adó, bejelentkezés, változás-bejelentés, kommunális adó bevallás stb.)

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu és regisztráció szükséges az önkormányzati hivatali portálon. A regisztráció során figyelni kell az adatok karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztrációhoz elengedhetetlen az ügyfélkapu nyitás során megadott adatokkal való egyezés. (Akár egy szóköz többlet is vagy egy keresztnév rövidítés is a regisztráció sikertelenségét eredményezheti.)

A regisztrációt követően, a vállalkozók és cégek esetében további teendő, hogy juttassák el az alábbi kitöltött nyomtatványt vagy akár mindkettőt személyesen vagy postai úton a Nagykátai Polgármesteri Hivatalhoz:

1. A könyvelő, könyvvizsgáló, más ügyintézésre meghatalmazott számára állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány,

2. képviselő bejelentése elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány, ha az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselője saját maga szeretné az e- ügyintézésben részt venni.

A nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról letölthetőek.

Az ügyintézésre, folyószámla lekérdezésre a nyomtatványok beérkezése és feldolgozása után nyílik meg a lehetőség a gazdasági szereplők képviselői számára.

Külön felhívom a figyelmet, hogy az adófolyószámla eléréséhez szükséges a regisztráció során megadott adatoknak és a nyilvántartásban szereplő adatoknak (legalább: születési név, születési dátum és hely, valamint anyja neve) egyezősége is. Sikertelen regisztráció vagy folyószámla lekérés esetén kérjen segítséget az ado@nagykata.hu e-mail címen vagy a 06 29/641-117/118/119-es telefonszámokon.

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 febr 10 - 10:59
Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási-
vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota,
anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal

1052 Budapest, Városház u. 7. (Tel: +36 1/485-6957)
2017.03.06. hétfő 11:30-15:30
2017.03.13. hétfő 11:30-15:30

Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. (Tel: + 36 29/641-105)
2017.03.20. hétfő 11:30-15:30

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. (Tel: + 36 24/505-577)
2017.03.27. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Tájékoztató
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 febr 08 - 14:57
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője Pénzügyi és Adóiroda irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Pénzügyi és Adóiroda operatív vezetését, szakmai irányítását. Meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, azokat folyamatosan aktualizálja, határidőben elkészíti az iroda dolgozói részére az adott időszakra vonatkozó követelmény meghatározást, majd az abban foglaltak figyelembe vételével elkészíti a teljesítményértékelést, minősítést. Gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő jelentések, előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról. Közreműködik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetése és elszámolása helyességét. Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. Közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében. Szervezi a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezeti feladataiból az irodát érintő feladatok ellátását. Ellenőrzi a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzését, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli elszámolások helyességét. Feladata továbbá minden gazdasági jellegű feladat irányítása és ellenőrzése.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Pénzügyi és Adóiroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 febr 08 - 14:50
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző, főkönyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák, adóalszámla forgalmának nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése a Polisz/ASP integrált számviteli rendszerrel. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, az időszakos és év végi beszámolók összeállításának irányítása. NAV felé bevallások benyújtása. Az önkormányzat, mint munkaszervezet által könyvelt költségvetési szervek könyvelésének és időszakos beszámolóinak folyamatos ellenőrzése.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 febr 02 - 14:20
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február elsejétől a Központi Orvosi Ügyelet a Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3. szám alól a Nagykáta, Görgey utca 21. szám alá költözött.

Az alapellátási ügyelet a következő számon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06-29/440-074

Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104; 112

Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon
folyamatosan 24 órában tart. Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra jelentkezni, vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a 06-29/440-074-es telefonszámon.

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 febr 01 - 14:30
Szíves tájékoztatásul értesítem, hogy a rókák veszettség elleni tavaszi immunizációs kampánya 2017. április 1-15. között kerül lebonyolításra Magyarország immunizálásra kijelölt területén. A NÉBIH a rókák veszettség elleni orális immunizációs programjának 2017 tavaszi kampánya során a 2016. évivel azonos, a mellékelt térképen szürke színnel jelölt területen folytatja a vakcinázást.

Annak érdekében, hogy a kijuttatott vakcinákat valóban a célállat-populáció vegye fel, az érintett területeken ebzárlat elrendelése szükséges a kiszórás kezdetétől számított 21 napig a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően. Az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendezvény) nem tartható. A települések sűrűn lakott részein nem történik vakcina kiszórás, a külvárosi zöldterületeken azonban igen.

Tájékoztató
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 febr 01 - 10:33
Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a Jászberényi út felöli oldalon kijelölt 102 m2 nagyságú meleg konyhás éttermet és az előtte lévő 100 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2017. május 1. – 2019. december 31.

A bérlet idejére a nyertes pályázó előre, a szerződéskötéssel egyidőben 500.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára a bérleti díjon felül.

A megajánlott minimális éves bérleti díj összege: nettó 1.800.000.- Forint. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan.

Jelen pályázati kiírás során a korábbi bérlőt előbérleti jog illeti meg. Amennyiben a korábbi bérlő előbérleti jogával élni kíván, abban az esetben Nagykáta Város Önkormányzata vele köti meg a bérleti szerződést.

A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a meleg konyhás étterem folyamatos üzemeltetésére.

A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2017. március 10-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.”
Meghívó
Feltoltve: 2017 jan 27 - 13:46
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 31-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester

3./ A Nagykátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester

4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: polgármester

5./ A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: polgármester

6./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: polgármester

7./ Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 jan 25 - 07:44
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (I….) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. január 25.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. január 25.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 jan 23 - 14:13
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Változások a fogyasztóvédelem rendszerében
Feltoltve: 2017 jan 19 - 07:31
2017. január 18. - 2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is.

Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki).

A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja el.

Tájékoztató


[ Teljes cikk ... ]
Oldal:       >>  

© 2008-2017 Nagykáta Város Önkormányzata