Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2017 okt 27 - 12:14
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 31-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Nagykátai Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendelet alkotás a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Előadó: polgármester

3./ A gyermekétkeztetés térítési díjáról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester

4./ Rendelet alkotás a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról
Előadó: polgármester

5./ Rendelet alkotás a Környezetvédelmi Alapról
Előadó: polgármester

6./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester

7./ 2018. évi költségvetési koncepció egyeztetése
Előadó: polgármester

8./ Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: polgármester

9./ Döntés „Nagykáta város közlekedési infrastruktúrájának javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester

10./„Nagykáta város közlekedés infrastruktúrájának javítása” projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

11./ „Bölcsőde építése Nagykátán” projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

12./„Bölcsőde építése Nagykátán” projekt tervezői feladatára ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

13./ Egyebek
13/1. A Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázat kiírása
Előadó: polgármester
13/2. Ceglédi Szakképzési Centrummal kötött Együttműködési Megállapodás módosítása (Nagykátai Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola)
Előadó: polgármester
13/3. Fürdőház szolgáltatási díjának meghatározása
Előadó: polgármester
13/4. Fakivágási kérelem a Huba és Tas utca közötti önkormányzati területre
Előadó: polgármester
13/5. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
13/6. Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2017. október 26.

Dorner Gábor
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata