Nagykáta Város Honlapja
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 21 - 13:50
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ Járási Csoport pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Petőfi utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanácsadás gyermekek és családjaik számára, együttműködés az intézmény esetmenedzsereivel és a járás családsegítőivel, részvétel az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, okleveles pszichológus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Tamara nyújt, a 0629440450-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szegedi Tamara részére a intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata