Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2018 jan 26 - 13:32
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 30-án (kedd) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2. / Döntés a „Járdafelújítás Nagykáta város közigazgatási területén” című beszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester

3./A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester

4./ A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: polgármester

5./ Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

6./ Egyebek

6/1. A Nagykátai Gyógy-és Strandfürdő területén lévő vendéglátó egységek működtetésére pályázat kiírása
Előadó: polgármester

6/2. Lengyelné dr. Máté Katalin ingatlan felajánlása
Előadó: polgármester

6/3. Horváth Józsefné vételi ajánlata önkormányzati tulajdonú bérlakásra
Előadó: polgármester

6/4. OEVB tagjainak megválasztása
Előadó: jegyző

6/5. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

6/6. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2018. január 25.
Dorner Gábor
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata